წესები და პირობები

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება CBS.GE ვებ-გვერდზე. ეს ვებ-გვერდი იმისთვისაა, რომ გაგიადვილოთ ჩვენი პროდუქციის შეძენა. შეგიძლიათ მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია ჩვენი კომპანიის შესახებ. შემდგომში მოხსენიებული ტერმინი „ჩვენ“ და „ჩვენი“ გულისხმობს შპს „გლობალ ცბს“, საქართველოში დაარსებულ კომპანიას. ხოლო „თქვენ“ და „თქვენი“ გულისხმობს კლიენტებს, რომლებიც იყენებენ შპს „გლობალ ცბს“ პროდუქტს თუ მომსახურებას. აუცილებელია ჩვენი ვებ-გვერდის გამოყენებამდე გაეცნოთ ვვებ-გვერდის წესებსა და პირობებს. ვებ-გვერდის გამოყენებით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით ვებ-გვერდზე არსებულ წესებს. გთხოვთ თუ არ ეთანხმებით ჩვენ წესებს და პირობებს ნუ გამოიყენებთ ვებ-გვერდს.

გაფრთხილება !!!II ჯგუფის და  III ჯგუფის პრეპარატების ვებ-გვერდზე შეძენა შეუძლებელია.

Delivery information: Delivery only in Tbilisi:

აკრძალული ქმედებები:

  • ყველანაირი მასალა და ინფორმაცია წარმოდგენილი ვებ-გვერდზე გვეკუთვნის ჩვენ ან ჩვენს მომწოდებლებს, პროვაიდერებს. თუმცა შეგიძლიათ გაავრცელოთ ინფორმაცია პროდუქტის შესახებ, არ გაქვთ უფლება შეცვალოთ, აღადგინოთ, მიისაკუთროთ, გაყიდოთ რაიმე სახის ინფორმაცია, პროდუქტი თუ სერვისი შეძენილი  ჩვენი ვებ-გვერდის მეშვეობით. 

ასევე არ შეიძლება:

  • ტყუილი ან არასასურველი ჯავშნების გაკეთება;
  • ვებ-გვერდზე რობოტების ან ნებისმიერი სახის ავტომატიზირებული პროგრამის გამოყენება;
  • გააკეთოთ ისეთი რამ რაც შეანელებს, გააუარესებს ან შეამცირებს ვებ-გვერდის შრომისუნარიანობას;
  • ნებისმიერი ინფორმაციის ან გვერდის ნაწილის სხვაგან გადატანა და მისაკუთრება.
  • ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას ცალმხრივად გავაუქმოთ თქვენი რეგისტრაცია ან მოვხსნათ თქვენი შეკვეთა თუ შევამჩნევთ რაიმე საეჭვო ქმედებებს თქვენი მხრიდან. თუ მართლაც შევამჩნევთ მზგავს ქმედებებს, ჩვენ მივიღებთ საჭირო ზომებს თქვენს წინააღმდეგ და შესაძლოა თქვენ იქნათ აღიარებული დამნაშავედ.

მომწოდებელი:

დამატებითი წესები და პირობები მოქმედებს შეკვეთაზე და მასთან დაკავშირებულ ყველა პროდუქტზე თუ მომსახურებაზე, მომწოდებელის მხრიდან. გთხოვთ წაიკითხოთ ეს წესები შეკვეთის პროცესში. პროდუქტის ან მომსახურების შეძენისას თქვენ ეთანხმებით მომწოდებლის წესებსაც. მომწოდებელს აქვს უფლება ნებისმიერ დროს, გაუფრთხილებლად შეცვალოს პროდუქტის ფასი, მიწოდების დრო ან გააუქმოს შეკვეთა, აღნიშნულის შემთქვევაში იქნებით ინფორმირებული.

იმ შეთხვევაში თუ თქვენ დროულად არ განახორციელებთ გადახდას ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას გავაუქმოთ შეკვეთა.

პასუხისმგებლობის უარყოფა: 

ვებ-გვერდზე არსებული ინფორმაცია შეიძლება იყოს არაზუსტი ან ცდომილებებით,  ჩვენ არ ვაგებთ პასუხს ამ ცდომილებებზე და ამ ცდომილებების არსებობაზე. ასევე ვიტოვებთ უფლებას შევასწოროთ ეს ცდომილებები.

ჩვენ არ ვაგებთ პასუხს მომწოდებლების შეცდომებზე, რომელებიც არიან სრულიად დამოუკიდებელი კომპანიები.

კლიენტის პასუხისმგებლობა: 

კლიენტი ჩვენთან თანამშრომლობით იღებს პასუხისმგებლობას გადაიხადოს ყველა ჯარიმა, რომელიც დაეკისრება მას საკუთარი ქმედებების გამო.

ვებ-გვერდზე არსებული ბმულები:

CBS.GE ვებ-გვერდზე შეიძლება იყოს განთავსებული სხვა ვებ-გვერდების ბმულები. ჩვენი კომპანია არ იღებს პასუხისმგებლობას მესამე პირის ვებ-გვერდზე განთავსებულ წესებზე, პირობებსა და კონფიდენციალურობის პოლიტიკაზე. ასევე მათ ვებ-გვერდზე არსებულ კონტენტზე და უსაფრთხოებაზე.

ანგარიშის ანულირება: 

შპს „გლობალ ცბს“ – იტოვებს უფლებას გააუქმოს ნებისმიერი ანგარიში.      

რეგისტრაცია:

ჩვენ რეგისტრაციის მისამართი:   საქართველო. ქ.თბილისი, დ.გურამიშვილის გამზ #62, ოფისი #3

კომპანიის სახელწოდება:   შპს “გლობალ ცბს”

საინდეტიფიკაციო კოდი :  402011327

დახმარებისათვის მოგვმართეთ:

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტა:  info@cbs.ge

ტელ:  +995 (32) 247 54 44